FebruaryFICTION

Denmark256  Danish version

FebruaryFICTION© er et initiativ, der giver alle mulighed for at udgive deres egen micro fiction. Skriv en historie hver dag i februar måned og slå den op den på Facebook, Instagram, Twitter, på din blog eller på den nærmeste lygtepæl, hvor du bor. Del ud af dine historier, og bliv endnu bedre til at skrive og fortælle.

Der er ingen grænser for, hvad du kan skrive om, eller hvilket sprog du kan skrive på, men der er nogle få regler, du skal overholde:

  1. Historien må maksimalt være på 100 ord
  2. Du skal tilstræbe, at der en begyndelse, en midte og en slutning
  3. Historien skal deles med nogen, enten digitalt, ved opslag, oplæsning eller ved overrækkelse
  4. Du skal bruge #februaryfiction, når du deler digitalt
  5. Gør det hver dag, hver anden dag eller hver uge, men gør det hele februar

Alle kan fortælle, og du er ingen undtagelse.
Gå til FB-siden og bliv en del af fælleskabet: FebruaryFICTION

United-Kingdom-flag-256  English version

FebruaryFICTION© is an initiative that allows anyone to publish their own micro fiction. Write a story each day of the month of February and post it on your blog, on Facebook, Instagram, Twitter or on the nearest lamppost where you live.  Share your stories, and become an even better writer and narrator.

There are no limits to what you can write about, or what language you can write in, but there are a few rules you must follow:

  1. The story must be a maximum of 100 words
  2. You must strive to have a beginning, a middle and an end
  3. The story must be shared with someone, either digitally, as a post, as a reading or by handing it over
  4. You must use the #februaryfiction when you share digitally
  5. Do it every day, every other day or every week, but do it throughout February

Anyone can tell a story, and you’re no exception.
Go to the FB-page and become a member of the community: FebruaryFICTION


Læs mine historier fra 2016
Read my stories from 2016

Share